คงเดิม

posted on 19 Feb 2011 20:53 by kaweekan
ภาพถ่ายยังคงแจ่มชัด ไม่มีส่วนใดบุบสลาย
ถ้อยคำที่เคยเขียนยังคงชัดเจน
ฉันยังคงจำได้ทุกเรื่องราว 
"ความจำได้" ไม่เคยลดลง
"ความจำได้" ยังคงเท่าเดิมนับจากวันแรก
ที่เหตุการณ์อันเป็นที่มาของความทรงจำได้เกิดขึ้น
มีแต่ความรู้สึกเท่านั้นที่ไม่เหมือนเดิม

Comment

Comment:

Tweet

กาลเวลาอาจทำให้ความทรงจำชัดเจนแต่จืดจางopen-mounthed smile

#1 By แทณนี่แหละ on 2011-02-22 11:24